Crystal Smith
Turnkey Life
855-433-2599
info@turnkeylife.com
www.turnkeylife.com

83 Vanburen St, Freeport NY 11520, USA
Freeport NY 11520
MLS No.: Long Island MLSLI TBD
 
753 S. Pecan Street, Lindenhurst NY 11757, USA
Lindenhurst NY 11757
MLS No.: Long Island MLSLI TBD